Heat Soak Test

HEAT SOAK TEST предоставя допълнителна сигурност. Чрез тестване на закалени стъкла се предотвратява риска от спонтанни счупвания на вече инсталирани системи за остъкляване.

По време на процеса стъклото се нагорещява в специална камера до 280 градуса. Целта е да се тестват остатъчните молекули на никелов сулфит в стъклото – при нагряване те могат да увеличат обема си с до 4% и това да доведе до счупване в камерата. Близо 99% от стъклата с наличие на никелов сулфит ще бъдат идентифицирани по време на теста.

Препоръчително е стъклата, предназначени за големи строителни обекти, да бъдат тествани, тъй като едно евентуално отстраняване на повреда по фасадата би причинило големи неудобства. В много случаи се налага наемането на специализирана техника и кранове, които струват скъпо.

Преминалото термичен тест стъкло отговаря на изискванията на приетия в България международен европейски стандарт EN 14179 „Стъкла в строителството. Термично закалено натриево –силикатно безопасно стъкло с последващо нагряване“.

Обработка ШИРОЧИНА/ВИСОЧИНА
Мин. размери в мм
ШИРОЧИНА/ВИСОЧИНА
Макс. размери в мм
HST 420/420 2500/3200

Галерия

Търсите уникални решения от стъкло