Енергоспестяващи

Енергоспестяващите стъклопакети могат да повишат температурата в жилището ни с до 4-5⁰, както и да понижат нивото на шум с около 30 dB. За постигане на добър енергоспестяващ ефект е необходимо коефициентът на топлопреминаване Ug да бъде възможно най-нисък. Това се постига с:

Нискоемисийно стъкло (Low-E)

Може да бъде с едно, две или повече покрития сребърни йони. Първите са подходящи за помещения със северно изложение. Тези с два или три слоя имат по-добър отражателен ефект и предпазват от вредните UV-лъчи. Препоръчват се за южно и западно изложение.

  • Пропуска максимално количество слънчева енергия и задържа голямо количество топлина в помещението
  • Блокира топлинните загуби
  • Намалява сметките за отопление
  • По-малка вероятност от поява на конденз

Високоенергийно стъкло

С високоенергийното стъкло може да се постигне значително спестяване на енергия, което допринася за опазване на околната среда.

  • Постига термална изолация и соларен контрол на слънчевата топлина
  • Нискък коефициент на топлопреминаване Ug
  • През зимата предотвратява загубата на топлина, а през лятото служи като преграда за пропускането на слънчева топлина.
  • Запазва температурата в помещението.

Търсите уникални решения от стъкло