Термично усилване

Термично усилено натриево-калциево силикатно стъкло

Термично усиленото натриево-калциево силикатно стъкло е стъкло, в което чрез контролирани процеси на нагряване и охлаждане са създадени равномерно разпределени повърхностни напрежения на натиск, за да се постигне висока механична и термична устойчивост и определена картина на разрушаване.

Термично усиленото стъкло има по-висока устойчивост на термично натоварване и увеличена механична якост в сравнение с темперираното стъкло.

Термично усиленото в Гласко стъкло отговаря на изискванията на приетия в България международен Европейски стандарт EN 1863 “Стъкло за строителството. Термично усилено натриево-калциево силикатно стъкло.”

Целият процес се управлява от компютърна система, гарантираща високо качество на стъклото.

Търсите уникални решения от стъкло