Кантиране

При кантирането острите режещи ръбове на краищата на стъклото се отнемат, което осигурява безопасност при експлоатация.

Видове кант:

  • Стандартен (FA кант) – при този кант ръбовете се скосяват под 45 градуса. Полученият кант може да бъде полиран или неполиран.
  • Праволинеен и неправолинеен кант.
  • Хоризонтална линия, осигуряваща високо качество на канта и еднакви диагонали на стъклата.
  • Вертикална линия за кантиране.
  • Линия за неправолинеен кант.
Обработка Мин. размери в мм Макс. размери в мм
FA кант – праволинеен 80/100 2600/4000
FA кант – неправолинеен 100/230 2100/2100

Галерия