Интелигентно стъкло – ClimaGuard® EcoSun

Перфектен енергиен баланс

ClimaGuard® EcoSun е продукт на модерна технология, който осигурява висока светлопропускливост, отлична топлоизолация (U value = 1.0 W/m2K) и ефективна защита от слънчева радиация. Използването на ClimaGuard® EcoSun в прозорци ви позволява да се наслаждавате на слънчевата светлина и допринася за усещането за комфорт, независимо от температурата навън.

  • Ефективен контрол на слънчевата енергия: FS 38%
  • Отлична топлоизолация: Ug 1.0 W/(m2K)
  • Максимална прозрачност и осветеност: TL 70%

Характеристики и предимства

ClimaGuard® EcoSun е перфектният избор както при реновационни проекти, така и за ново жилищно строителство, където се търсят комфорт, осветеност и управление на енергията.

ClimaGuard® EcoSun разграничава различни дължини на вълните на слънчева радиация: повечето инфрачервени лъчи (които в противен случай биха загрявали вътрешността на сградата) биват отразени, като в същото време позволява на светлината да премине почти без ограничение. В сгради, където не е инсталиран климатик, ClimaGuard® EcoSun усилва усещането за комфорт. Освен това в сградите, оборудвани с климатици, ClimaGuard® EcoSun намалява разходите за потребление.

Нещо повече, ниската му стойност на U (1,0 W / m2K в стандартно двойно остъкляване) намалява разходите за отопление през студената зима. Тъй като благоприятства повишаването на температурата на вътрешното стъкло, то подобрява комфорта на вашето помещение.

ClimaGuard® EcoSun е стъкло, което намалява емисиите на СО2 като по този начин има пряк принос за опазването на климата.
Съответства на най-строгите екологични стандарти.

  • Входяща слънчева топлина 100%
  • Обща пропускливост на топлинна енергия 38%
  • Загуба на топлинна енергия 17%
  • Икономия на топлинна енергия 83%

*Загуба на топлинна енергия при единично остъкляване = 100%
Остъкляване: 6-16-4, ClimaGuard® EcoSun on #2, Argon 90%

Продуктова характеристика

Видима светлина Слънчева енергия Соларен фактор U-value (EN 673)
Пропускливост % Рефлекция външна % Рефлекция вътрешна % Цветопредаване индекс Директно предаване % Рефлекция външна % Абсорб. % EN 410 % Въздух [W/m²K] Аргон 90% [W/m²K]
70 12 13 94 36 40 24 38 1.3 1.0

Остъкление: 6-16-4, ClimaGuard® EcoSun на #2

Показаните стойности на производителност са номинални и подлежат на промени, дължащи се на производствените допуски.

Галерия