Закаляване

Термично закалено стъкло е това, при което чрез контролирани процеси на нагряване и охлаждане се постигат много по-високи механична и термична устойчивост – до 4-5 пъти повече в сравнение с незакаленото стъкло.

Освен здравината на закаленото стъкло, за неговата сигурност и обезопасяващи качества допринася и фактът, че при евентуално счупване, стъклото се чупи на малки безопасни парченца.

Закаленото в Гласко стъкло отговаря на изискванията на приетия в България международен европейския стандарт EN 12150-1 “Стъкло за строителството. Термично закалено натриево-калциево силикатно безопасно стъкло.”

  • Високотехнологична и производителна пещ за закаляване. Целият процес се управлява от компютърна система, гарантираща високото качество на закаленото стъкло.

Галерия

Търсите уникални решения от стъкло