Сертификати и отличия

Сертификат за успешно преминати тестове на Keystone IG

На 25.04.2024 г. Гласко ООД придоби сертификат за производство на стъклопакети за американския пазар.
Гласко ООД е лицензиант на програмата за сертифициране на Keystone IG съгласно ASTM E-2190-19.

ISO 9001:2015

Фирма Гласко ООД е сертифицирана през май 2006 г. за съответствие на Системата за управление на качеството с ISO 9001:2008. През май 2014 обхвата на сертификация е разширен и е включено производство на стъклопакети.

През май 2018 е сертифицирана за съответствие на Системата за управление на качеството с ISO 9001:2015 и в обхвата на сертификация е разширен с производство на пластови стъкла.

Сертификат за успешно преминати тестове на AGC

Сертификат за успешно преминати тестове на AGC и потвърждение, че ГласКо ООД може да обработва следните продукти:
Planibel Energy NT – 4,6, 8, 10 mm
Stopray Vision 50T и Stopray Vision 60T – 6, 8, 10 mm
Stopray Lime, Stopray Indigo, Stopray Titanium – 6,8 mm
Гаранция за качество и конкурентноспособност.

Сертификат за успешно преминати тестове на SGG

„Сертификат за успешно преминати тестове на SGG за обработка, закаляване и производство на стък. опакети потвърждаващ, че ГласКо ООД може да обработва продукти от серията SGG Cool-Lite ST.
Гаранция за качество и конкурентноспособност.

CristalGuard и ClimaGuard

Сертификат за потвърждение на успешна обработка и закаляване на продуктите CristalGuard и ClimaGuard
Гаранция за качество и конкурентноспособност.

Lacobel T

Сертификат за потвърждение на успешна обработка и закаляване на продукта на AGC – Lacobel T.
Гаранция за качество и конкурентноспособност.

Доклади за съответствие на типа и СЕ маркировка

Доклади за съответствие на типа и СЕ маркировка съгласно EN 1279-2 и EN 1279-3 от акредитираната чешка лаборатория IKATES.

Удостоверение за членство

Членство в Българският институт за стандартизация от 2009 година.

Свидетелство за регистрация на марка

Заявка №: 147541
Дата на заявяване : 13/09/2017
Срок на действие: 13/09/2027
Дата на регистрация: 02/07/2018
Класове на стоките и/или услугите: 16, 19, 20, 35, 37, 40
Тип на марката: Комбинирана
Защитени цветове: бял, тъмносин
Притежател/и: „ГЛАСКО“ ООД, Индустриална зона, 7700 Търговище, [BG]

Сертификат за членство

Членство в Сдружение Български Врати и Прозорци.

Отличия

Грамота от Президента на Република България

В знак на признателност и уважение за участието в благородната мисия на “ Българската Коледа“.

За дарителския жест и приноса за повече здрави деца и по-добро детско здравеопазване.

„Най-добра българска фирма“

Отличие в конкурса „Най-добра българска фирма” в категория „Награда на публиката “ през 2015 г.

 

„Най-добра българска фирма”

Отличие в конкурса „Най-добра българска фирма” в категория „Микро и малки предприятия“ през 2014 г.

 

Отличие „Златен печат“ и почетна значка „Златна книга“

Отличие „Златен печат“ и почетна значка „Златна книга“ за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос към развитието на българската икономика.

Членство в „Съвета на европейската бизнес общност“

Грамота на ИА „Главна инспeкция по труда“

Грамота на ИА „Главна инспeкция по труда“ за второ място в конкруса за Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа за 2010 г.

Грамота от „Конкурентна България 2013“

Грамота от „Конкурентна България 2013“ за реализиран проект по ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ в категория“Изявен Социален Ефект“.

 

Голямата награда – статуетка „Изложение Търговище 2014“

Голямата награда – статуетка „Изложение Търговище 2014“ за иновации и поддържане на високо качество на продуктите и ефективно производство и цялостно представяне на традиционния търговищки панаир.

Търсите уникални решения от стъкло