План за възстановяване и устойчивост

„ГЛАСКО“ ООД обявява покана за набиране на оферти за избор на изпълнител за Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА:

Обособена позиция 1: „ Вертикална линия за кантиране на стъкло- 1бр. “

Обособена позиция 2: „ Система за отделяне на твърдите частици от водата, използвана за охлаждане на инструментите на машините за механична обработка на стъкло- 1бр. “

Обособена позиция 3: „Линия за рязане на нискоемисийно и ламинирано флоат стъкло- 1бр. “ по проект  №BG-RRP-3.004-0328-C01.

Документите за кандидатстване можете да намерите на адрес – https://https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/6e55c65f-2178-45e2-811c-2ad2beb3ef34
или да бъдат изтеглени от ТУК.

Наименование на проекта: BG-RRP-3.004-0328-C01 Технологична модернизация в предприятието

Краен получател: “ГЛАСКО“ ООД

Обща стойност: 1 459 440.35лв лв., от които 700 000лв.
безвъзмездно финансиране.

Начало: 10.04.2023г
Край:     10.04.2024г.

Търсите уникални решения от стъкло