ОП „Развитиие на конкурентоспособността на българската икономика“

През 2011г. Гласко ООД спечели проект по оперативна програма за конкурентоспособност на стойност 1 750 000 €. Проектът бе успешно реализиран до 15.04.2012г.

Филмът е изготвен със съдействието на ОП “ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ и „Нова Телевизия“.

Търсите уникални решения от стъкло