За GlassCo

История

„Гласко” е утвърдена марка в обработката на стъкло вече над 20 години. Стартирахме в края на 1999 г. в малък цех за обрабтка на стъкло в с. Подгорица. През 2002 г. станахме самостоятелно дружество, а през 2004 се преместихме в самостоятелна производствена база от 7470 кв. м. покрита площ. С воля и желaние не спираме да създаваме ефективна, отзивчива и бърза бизнес среда, в която работата носи удоволствие на нас, на нашите клиенти и партньори. Постигаме успех благодарение на утвърдените във времето традиции, способността ни да предлагаме нестандартни решения и да бъдем гъвкави и иновативни.

Организацията

Вярваме, че хората, обединени от общи цели и екипен дух на взаимопомощ и коректност, имат основен принос в устойчивото развитие на фирмата. Затова непрекъснато подобряваме здравословните и безопасни условия на труд и инвестираме в развитието и обучението на своите служители. Работим със съвременни технологии и машини, разработваме нови пазари, дейности и услуги, създаваме условия за професионално и личностно израстване на всеки един от нас.

Цели

Уникален продукт, качество и ефективност – ключовите думи, които ни описват. Нашият стремеж винаги е бил да надминем очакванията на нашите клиенти с иновативни решения и висококачествени продукти за създаването на многообразен и красив свят от стъкло. Гаранция за изпълнение на нашата мисия е изграждането, поддържането и развитието на система за управление на качеството, отговаряща на модела ISO 9001:2015.

Ценности

Ние сме екологично ориентирани и това е основната ни отправна точка при създаването на всеки продукт. Подкрепяме културата, спорта и всички социално значими каузи, които са в интерес на обществото, в което живеем. Множеството отличия, награди, благодарствени писма и уникалните проекти, в които участвахме, ни дават увереност и оптимизъм , че сме полезни на обществото и даваме своя принос за развитието на българската икономика. Благодарни сме на всички наши клиенти, портньори и приятели, които с подкрепата си ни даваха сили да вървим напред. Благодарни сме и на всички трудности, благодарение на които научихме най-ценните си уроци.

Търсите уникални решения от стъкло