Фирма „Гласко“ е реализирала успешно проекти, съфинансирани с европейски средства, съобщиха от дружеството

фев. 27, 2023Без категория

Фирма „Гласко“ успешно реализира проекти, съфинансирани с европейки средства. Това съобщи Иван Иванов, финансов анализатор във фирмата, който участва в конференцията в Търговище по проект „Европа в България: Общо бъдеще“, изпълняван от БТА с подкрепата на Европейската комисия. 

Три са одобрените проекти на „Гласко“ до момента, два от които вече са успешно приключили. 

Първият осъществен проект е по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ (2007-2013 г.) на стойност 1 860 000 евро. Иванов подчерта, че чрез изпълнението на този проект е закупено необходимо оборудване за производството, като инвестициите са дали на фирмата конкурентно предимство, повишена е производителността.

Иванов акцентира върху реализирания проект „Подобряване на производствения капацитет в „Гласко“ ООД“. Той е изпълнен по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (2014-2020 г.), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Неговата основна цел е да се подобри производственият капацитет, конкурентоспособността, жизнеспособността и експортният потенциал на „Гласко“ ООД чрез инвестиция в нови материални активи. Иванов добави, че чрез проекта е постигната диверсификация на дейността на фирмата чрез внедряване на нова производствена високотехнологична и енергоспестяваща машина – закупена е ново поколение закаляваща пещ за производство на висококачествено плоско закалено и топлоустойчичо стъкло. Увеличена е производителността чрез оптимизиране на производствените процеси, както и средните генерирани приходи от износ чрез навлизане на нови пазарни сектори и сегменти.

Общият бюджет на проекта  е 2 191 000 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ е в размер на 999 096 лв. или 45,60 процента от общите допустими разходи. Останалите средства са осигурени от бенефициента.

Фирмата е спечелила и проект, който ще бъде реализиран през новия програмен период 2021-2027 г. по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. Той е на стойност от 1 500 000 лв. като безвъзмездната финансова подкрепа е в размер на 55 процента от общите разходи. И тук основната инвестиция ще е в закупуване на нови машини.

Източник: БТА