7700 Търговище, Индустриална зона
телефон: 0601/67030, 0601/67031
факс: 0601/67032
e-mail: office@glassco.eu
 
Вашите мнения, възражения и предложения очакваме на телефон: 0888 725 339